Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

20.08.2020 - Upozornění uživatelům s rolí geodet - omezené poskytování souborů ZPMZ 27.08.2020

Z provozních důvodů nebude 27.08.2020 od 16:30 do cca 19:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupné poskytování souborů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

07.08.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 09.08.2020

Z provozních důvodů nebude 09.08.2020 od 21:00 do 22:00 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

06.08.2020 07:00 - Upozornění uživatelům - aktuálnost dat

Aktualizace 06.08.2020 15:30 - závada byla odstraněna

Z technických důvodů jsou v Nahlížení do KN dostupná data k 05.08.2020 11:00. Na vyřešení problémů pracujeme.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.07.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 30.07.2020

Z provozních důvodů nebude 30.07.2020 od 15:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme 31.07.2020 v cca 06:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.