Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

22.7.2022 – Omezení provozu aplikace 28.7.2022

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou ve čtvrtek 28.7.2022 v době od 16:30 do cca 19:00 dostupné služby pro geodety.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.6.2022 – Omezení provozu aplikace 30.6.2022

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou ve čtvrtek 30.6.2022 v době od 16:30 do cca 21:00 hodin dostupné služby pro geodety a přihlašování uživatelů do aplikace.
V uvedeném období dále dojde k celkové odstávce aplikace v délce cca 30 minut.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Logo identitaobcana.czVidea k přihlašování

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás krátká videa, která ukazují přihlašování do aplikace prostřednictvím Identity občana.
Pozn.: doporučujeme jejich sledování na celé obrazovce.