Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

19.04.2024 – upozornění uživatelům - omezení provozu aplikace 26.4.2024 až 27.4.2024

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou od pátku 26.4.2024 od 15:30 dostupné služby pro geodety a přihlašování do aplikace. Obnovení plného provozu předpokládáme v sobotu 27.4.2024 cca v 18:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

08.04.2024 – upozornění uživatelům - omezení provozu aplikace 12.4.2024 (a pro geodety i 13.4.2024)

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou v pátek 12.4.2024 v době od 16:30 do cca 18:30 hodin dostupné služby pro geodety a přihlašování prostřednictvím DP účtů.

Pro geodety bude nedostupné získávání podkladů ZPMZ od pátku 12.4.2024 od 15:30 do soboty 13.4.2024 do cca 18:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.